Kaniner

Uppfödning av viltgul och viltgul manteltecknad dvärgvädur

olof 300Viltgul Dvärgvädur
Stamboksförd 94 p, Utställd på 94,5 p

Ägare Leyla O'Donnell (mitt barnbarn)

OLOF HAR FLYTTAT TILL SCHWEIZ

olof hopp langt maj 2017Olof hopp maj 2017

olof hopp 2 maj 2017

Copyight © 2021. All Rights Reserved.